Ώρες ενημέρωσης γονέων

Το σχολείο μας είναι ανοικτό προς επίσκεψη από τους γονείς καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.