Τομέας Πληροφορικής – Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

τεχνικός ΗΥ

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων του Τομέα Πληροφορικής μπορεί να απασχοληθεί στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες όπως:

 • Τεχνική υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων (PC, Laptops, κ.α.)
 • Τεχνική υποστήριξη Δικτύων
 • Προώθηση και Πώληση προϊόντων Πληροφορικής
 • Κατασκευή / Διαχείριση Web site και Eshop
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού

Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου ή υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
 • Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.
 • Εταιρείες κατασκευής Λογισμικού.
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου
 • Εταιρείες κατασκευής ή εισαγωγής, εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων.