Τομείς & Ειδικότητες

Στο ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης δραστηριοποιούνται πέντε (5) τομείς με αντίστοιχες ειδικότητες:

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ειδικότητα:

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Ηλεκτρολογία

Τομέας Πληροφορικής

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Πληροφορική

Τομέας Μηχανολογίας

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Μηχανολογία

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Οικονομία

Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας

Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης

Αισθητική