Κτιριακές Υποδομές & Εξοπλισμός

IMG 6dd3af7eb3f8c21572b7330a82fd519c V

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Το κτίριο του σχολείου αποτελείται από δύο κτιριακές εγκαταστάσεις, Κτίριο Α και Κτίριο Β, τα οποία στεγάζουν τις αίθουσες των Τμημάτων, τα εργαστήρια των Τομέων και τις λοιπές υποδομές του σχολείου.

Εργαστήρια Τομέων

Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας

Εργαστήριο Αισθητικής, Εργαστήριο Φυσιοθεραπείας, Αίθουσα-Εργαστήριο SPA-Sauna

Εργαστήριο Οικονομίας και Διοίκησης

Αίθουσα-εργαστήριο με 10 σταθμούς εργασίας Η/Υ

Κατάλληλο Λογισμικό για τα εργαστηριακά μαθήματα

Εργαστήρια Πληροφορικής

Δύο Εργαστήρια Πληροφορικής με 12 σταθμούς εργασίας Η/Υ ανά εργαστήριο, 3D σαρωτής και 3D εκτυπωτής σε λειτουργία, Ρομποτικές διατάξεις Arduino Student Kit κ.α.

Εργαστήρια Αισθητικής

Εργαστήριο Αισθητικής, Εργαστήριο Φυσιοθεραπείας, Αίθουσα-Εργαστήριο SPA-Sauna

Εργαστήριο Μηχανολογίας

Αίθουσα-εργαστήριο με 10 σταθμούς εργασίας Η/Υ

Κατάλληλο Λογισμικό για τα εργαστηριακά μαθήματα

Εργαστήρια Πληροφορικής

Δύο Εργαστήρια Πληροφορικής με 12 σταθμούς εργασίας Η/Υ ανά εργαστήριο, 3D σαρωτής και 3D εκτυπωτής σε λειτουργία, Ρομποτικές διατάξεις Arduino Student Kit κ.α.