Υποδομές Τομέα Πληροφορικής

1ο Εργαστήριο Η/Υ

20230404 083849 1

Το εργαστήριο διαθέτει:

 • 12 πλήρως λειτουργικούς σταθμούς εργασίας με Η/Υ
 • Βιντεοπροβολέα προβολής σε τοίχο
 • Server – Υπολογιστική μηχανή υψηλών επιδόσεων
 • 3D σαρωτή σε λειτουργία
 • 3D εκτυπωτή σε λειτουργία
 • Ρομποτικές διατάξεις Adruino Student Kit με 21 Modules Ασθητήρες

Εξοπλισμός

3D Εκτυπωτής

3Δ εκτυπωτής 2 768x1024 1

Πλήρως λειτουργικός τρισδιάσταστος εκτυπωτής

3D Σαρωτής

3Δ σαρωτής 1 768x1024 1

Τρισδιάστατος σαρωτής

Server Υψηλών Επιδόσεων

20230126 112902

Υπολογιστική μονάδα Υψηλών Επιδόσεων

Ρομποτικές Διατάξεις Arduino

arduino

Πέντε (5) Ρομποτικές διατάξεις Arduino Student Kit με 21 Modules-Αισθητήρες

Σταθμοί Εργασίας

20230126 112803

12 Σταθμοί Εργασίας

Βιντεοπροβολέας

20230126 114045

Βιντεοπροβολέας προβολής σε τοίχο

2ο Εργαστήριο Η/Υ

Εργαστήριο ΗΥ2 2 1

Το εργαστήριο διαθέτει:

 • 12 πλήρως λειτουργικούς σταθμούς εργασίας με Η/Υ
 • βιντεοπροβολέα προβολής σε τοίχο
 • βιντεοπροβολέα προβολής σε πίνακα
 • Server – Υπολογιστική μηχανή υψηλών επιδόσεων
 • Υλικό επίδειξης υπολογιστικών διατάξεων
 • Εξοπλισμό και εργαλεία για επισκευή υπολογιστικών μονάδων
Εργαστήριο ΗΥ2 1
Εργαστήριο ΗΥ2 3

Εξοπλισμός και εργαλεία για επισκευή Υπολογιστικών Μονάδων

Υλικό επίδειξης