Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης – Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Οικονομία

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης μπορεί:

 • να εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
 • να παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
 • να φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
 • να διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
 • να παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών
 • να συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας
 • να συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
 • να ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
 • να οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών
 • να συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
 • να διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

 • Οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων
 • Τράπεζες
 • Ιδιωτικές εταιρείες
 • Λογιστικά γραφεία
 • Χρηματιστηριακά γραφεία
 • Ασφαλιστικά ταμεία ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών γενικών καθηκόντων