Το σχολείο

Το 1ο ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποβλέπει στον συνδυασμό παροχής γενικής παιδείας και τεχνικής επαγγελματικής γνώσης, με ειδικότερους στόχους την πρόσβαση των μαθητές σε γνώσεις γενικής παιδείας, την καλλιέργεια βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων τους, την παροχή επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγείται:

  • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου.
  • Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επίσης οι απόφοιτοι του σχολείου έχουν:

  • Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια) μέσω συμμετοχής τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων.
  • Δυνατότητα εγγραφής στα ΙΕΚ σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους στο 3° εξάμηνο.

Στο ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης λειτουργούν πέντε (5) τομείς με αντίστοιχες ειδικότητες.