Υποδομές Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

Εργαστήριο Εφαρμογών – 10 Σταθμούς Εργασίας

Εργαστήριο Οικον 1
Εργαστήριο Οικον 2
Εργαστήριο Οικον 4
Εργαστήριο Οικον 3