Υποδομές Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμών

Εργαστήριο Αυτοματισμών Προγραμματιζόμενης Λογικής – PLC

Αίθουσα PLC 1 2

Στο χώρο αυτό ασκούνται οι μαθητές:

  • της  Γ’ Τάξης του Ηλεκτρολογικού Τομέα στο μάθημα του εργαστηρίου  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ  (PLC)
  • της Β’ Τάξης του Ηλεκτρολογικού Τομέα, στο μάθημα του  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΕΗΕ

Υπάρχει όλο το προβλεπόμενο υλικό ώστε οι μαθητές να εφαρμόσουν και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το κάθε μάθημα.

Αίθουσα PLC 2 1
Αίθουσα PLC 3 1
Αίθουσα PLC 4 Εκπαιδευτική Διάταξη

Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Αίθουσα EHE 3

Στο χώρο αυτό ασκούνται οι μαθητές της Β’ Τάξης του Ηλεκτρολογικού Τομέα στο μάθημα του εργαστηρίου των Εσωτ. Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεων Ι. Υπάρχει όλο το προβλεπόμενο υλικό ώστε οι μαθητές να εφαρμόσουν και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το μάθημα.

Αίθουσα EHE 1
Αίθουσα EHE 2

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων

Αίθουσα ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1

Στο χώρο αυτό ασκούνται οι μαθητές:

  •  της Β’ Τάξης του Ηλεκτρολογικού Τομέα στο ΄μάθημα του εργαστηρίου ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι.
  •  της  Γ’ Τάξης του Ηλεκτρολογικού Τομέα στο μάθημα του εργαστηρίου ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Υπάρχει όλο το προβλεπόμενο υλικό ώστε οι μαθητές να εφαρμόσουν και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το κάθε μάθημα.

Αίθουσα ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2 1
Αίθουσα ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 3 1

Εργαστήριο Κλασικού Αυτοματισμού – Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεων ΙΙ – Ηλεκτρικών Μηχανών

Αίθουσα ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 1 1
Αίθουσα ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 2 2

Στο χώρο αυτό ασκούνται οι μαθητές:

  •  της Β’ Τάξης του Ηλεκτρολογικού Τομέα στο ΄μάθημα του εργαστηρίου ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ.
  •  της  Γ’ Τάξης του Ηλεκτρολογικού Τομέα στο μάθημα του εργαστηρίου ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ
  •  της Γ’ Τάξης του Ηλεκτρολογικού Τομέα, στις ασκήσεις των Ηλεκτρικών Μηχανών, στο μάθημα του εργαστηρίου ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Υπάρχει όλο το προβλεπόμενο υλικό ώστε οι μαθητές να εφαρμόσουν και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το κάθε μάθημα.