• Αξιολόγηση σχολικής μονάδας

    Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου βασίζεται στην τεκμηριωμένη και...

    Περισσότερα...

  • Εορταστικές εκδηλώσεις

    Εκδηλώσεις του σχολείου.

    Περισσότερα...