Διαφάνεια6
, ,

Ο Τομέας Πληροφορικής στο έργο NOESIS

by

Ο Τομέας Πληροφορικής του ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στα πλαίσια του έργου NOESIS, δημιούργησε Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μουσικής με παράλληλη κατασκευή data center & web server για την υποστήριξη των ιστότοπων των μαθητών.

Για την υλοποίηση του τεχνουργήματος εργάστηκε ομάδα μαθητών υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών του σχολείου που ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου. Για την κατασκευή του τεχνουργήματος χρησιμοποιήθηκαν διατάξεις Arduino με αισθητήρες κίνησης και συντάχθηκε κατάλληλος κώδικας χειρισμού και συμπεριφοράς της Πλατφόρμας Μουσικής με βάση την κίνηση των χεριών του χειριστή. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε σύνθεση και εγκατάστασης της υπολογιστικής μονάδας του data center & web server από τους μαθητές για την υποστήριξη της λειτουργίας της πλατφόρμας.

Το αποτέλεσμα του τεχνουργήματος παρουσιάστηκε στους μαθητές στα πλαίσια εκδήλωσης του ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης.

Διαφάνεια1
Διαφάνεια2
Διαφάνεια3
Διαφάνεια4
Διαφάνεια5
Διαφάνεια6
Διαφάνεια7
Διαφάνεια8
Διαφάνεια9
Διαφάνεια10
Διαφάνεια11