Διαφάνεια1
, ,

Έρευνα των μαθητών του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

Μία κοινωνική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της  Β’ τάξης  ΕΠΑΛ του τομέα  Διοίκησης και  Οικονομίας  στο πλαίσιο του μαθήματος  «Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές».

Στα πλαίσια της έρευνας διερευνήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους ο/η έφηβος/η θέλει να πάει διακοπές, με ποιους θέλει να πάει, που θέλει να πάει, το μεταφορικό μέσο που επιλέγει για να μετακινηθεί και για πόσες ημέρες.

Στην έρευνα ως δείγμα συμμετείχαν έφηβοι της Μεγαλόπολης , 14 έως 18 ετών.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στις διαδικασίες υλοποίησης της έρευνας χρησιμοποίησαν τα κατάλληλα εργαλεία για ποσοτικοποίηση και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, παρουσιάζοντας ένα δείγμα της ερευνητικής εργασίας και δράσεων που γίνονται, στα πλαίσια μαθημάτων, από μαθητές και εκπαιδευτικούς του ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης σε όλους του Τομείς που λειτουργούν.

Τα συμπεράσματα της έρευνας, παρατίθενται στο τέλος της παρουσίασης.

Διαφάνεια1
Διαφάνεια2
Διαφάνεια3
Διαφάνεια4
Διαφάνεια5
Διαφάνεια6
Διαφάνεια7
Διαφάνεια8
Διαφάνεια9
Διαφάνεια10
Διαφάνεια11
Διαφάνεια12 1