Γενικά στοιχεία για την Τεχνική Επαγ/κή Εκπαίδευση


    Το  Επαγγελματικό Λύκειο ( ΕΠΑΛ )  είναι η βάση της Δευτεροβάθμιας  Τεχνικής Επαγγελματικής   Εκπαίδευσης και συνδυάζει την παροχή γενικής  και τεχνικής παιδείας.  Kατ' αρχήν, οι απόφοιτοί τους λαμβάνουν Απολυτήριο ισότιμο του Γενικού  Λυκείου και Πτυχίο  Ειδικότητας  και  έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ  ή να βρουν διέξοδο στην Επαγγελματική κατάρτιση  και τέλος  στην  αγορά  εργασίας . Από την άλλη, οι μαθητές των δύο πρώτων τάξεων ΕΠAΛ μπορούν να μετεγγραφούνν στο Γενικό  Λύκειο και  αντιστρόφως . 


Tα βασικά χαρακτηριστικά του ΝΕΟΥ ΕΠΑ. Λ.( από το σχ. έτος 2013-14 ) :


Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.
Προσφέρει Γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος της Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Δίνει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση .
Έχει την ευελιξία και προσαρμοστικότητα που χρειάζεται κάθε σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.  Δεν δεσμεύει τους μαθητές με πρόωρες επιλογές σε  ( ΑΕΙ, ΤΕΙ ) .

Η διάρθρωση των σπουδών του  Επαγγελματικού  Λυκείου, είναι η ακόλουθη:

Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν  στο     τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα :

       α.  Τον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών»   ( Α΄- Β΄- Γ΄ τάξεις ) τρία έτη και παρέχει απολυτήριο ισότιμο με  του ΓΕΛ και  πτυχίο επιπέδου 3

        β.  Την «Τάξη Μαθητείας» ( εκπση στο χώρο εργασίας  ) ένα έτος και η οποία είναι  προαιρετική  και παρέχει εκπση στο σχολείο και σε εργασιακούς χώρους  . Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 4         

  Αναλυτικά  στο Δευτεροβάθμιο κύκλο  σπουδών από το σχ. έτος 2013-14 :

       Η  Α΄ Τάξη  των ΕΠΑ.Λ.  χαρακτηρίζεται  ως τάξη  επαγ/κού προσανατολισμού

      Στη Β΄τάξη  οι μαθητέςς  επιλέγουν ένα  τομέα  κατεύθυνσης    απο  τους λειτουργούντας  στο σχολείο ανεξάρτητα από την ομάδα  προσανατολισμού που είχαν στην Α΄τάξη .

        Στη Γ΄τάξη των ΕΠΑΛ  συνεχίζουν τον τομέα και  επιλέγουν    μία ειδικότητα απο αυτές που λειτουργούν στο σχολείο  τους.

          α  ΕΠΑΛ  της   χώρας  λειτουργούν οι εξής  Ομάδες- Τομείς-  Ειδικότητες :

                            Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

                    Τομέας Πληροφορικής

1. Τεχνικός  Εφαρμογών  Πληροφορικής  

2. Τεχνικός Η/Υ, Τηλεπικοινωνιακών  Δικτύων και Δικτύων Η/Υ

3.Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

                     Τομέας Μηχανολογίας

1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκατ/σεων & Μηχ/κός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

4.Τεχνικός Οχημάτων

5.Τεχνικός  Μηχανοσυνθέτης  αεροσκαφών

                   Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

1.  Τεχνικός Ηλεκτρονικών και  Υπολογιστικών  Συστημάτων , Εγκαταστάσεων

2.  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων, Αυτοματισμού, Εγκαταστάσεων και  Δικτύων

3.   Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

                    Τομέας Δομικών Έργων

1.  Σχεδιαστής  Δομικών  Έργων και  Γεωπληροφορικής

                    Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

1.  Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης

2.  Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων  Αντιρύπανσης

                                   Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

                   Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

2.  Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

4. Υπάλληλος  Οικονομίας και  Διοίκησης στον  Τουρισμό

         Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

                   Τομέας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

1.  Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

6. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

                          Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

  Τομέας Πλοιάρχων 1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού                                                                                 Τομέας Μηχανικών 2.  Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού                                                                            

Ειδικότερα :

    α) Στην  Α΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. από το 2013-14 οι  μαθητές επιλέγουν τον ομάδα  προσανατολισμού και παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα Γενικής  παιδείας ( 22 ) ωρών , σε μαθήματα  ειδικότητας (13) ωρών

    β)  Στην  Β ? και Γ? τάξη ΕΠΑ.Λ.  εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό  για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα  είκοσι τριών (23) ωρών  εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα  Ειδικότητας  .    Τα  μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50%  εργαστηρια .

   Σε  κάθε  περίπτωση  οι απόφοιτοι λαμβάνουν Απολυτήριο  και Πτυχίο Εδικότητας με τις ενδοσχολικές εξετάσεις.         

                                        Πρόσβαση  στην   Τριτοβάθμια Εκπαίδευση                       

   1.  Οι απόφοιτοι  του Δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών  των  ΕΠΑ.Λ.,   έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε  Ειδικές  Πανελλαδικές  Εξετάσεις για εισαγωγή σε  σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις  Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., και Στρατιωτικών - Αστυνομικών σχολών Υπαξιωματικών , Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού  , σε  αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε  ειδικό ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας  και Θρησκευμάτων .        Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε  τέσσερα μαθήματα της Γ ? τάξης ΕΠΑ.Λ,  δύο μαθήματα Γενικής παιδείας και δύο μαθήματα  Ειδικότητας τα οποία καθορίζονται με Υ.Α.  ανά ειδικότητα .     Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται,   μετά  την απόλυση  του μαθητή από το Επαγγελματικό  Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής ,  από κεντρική επιτροπή εξετάσεων   του ΥΠΑΙΘ. 

  2. Οι απόφοιτοι  του Δευτεροβάθμιου  κύκλου σπουδών των  ΕΠΑΛ ,  επίσης  ,  έχουν δικαίωμα συμμετοχής  σε  Πανελλήνιες  Εξετάσεις για   εισαγωγή  στα  Πανεπιστήμια  (ΑΕΙ ) και  στα  ΤΕΙ  με  τους  ίδιους  όρους  και προυποθέσεις  που  ισχύουν  για  τους  αποφοίτους  του  Γενικού  Λυκείου και όπως ορίζεται  εκάστοτε .

                                                       Ειδικά θέματα Μαθητείας

1.  Η «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και  Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ . Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα  τα σχετικά με αυτή έχει τα ΕΠΑΛ και ο  ΟΑΕΔ από κοινού  .Με κοινή απόφαση του Υπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε  αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης Μαθητείας .