ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Από σχολ. έτος 2015-16)

          Ειδικότητα:    Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 

   Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

5.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο

1Θ+3Ε

6.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

1Θ+3Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

     Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

3.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

1Θ+4Ε

4.

Σχεδιασμός και ΑνάπτυξηΔιαδικτυακών Εφαρμογών

2Θ+2Ε

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες