ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΟΜΕΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( Από  σχολ. έτος 2015-16)

      Ειδικότητα:    Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

     Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ+2Ε

2.

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

2Θ+4Ε

3.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-Εργατικού)

4.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

5.

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (ECXEL)  

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

      Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3.

Φορολογική Πρακτική

2Θ+4Ε

4.

Λογιστικές Εφαρμογές

5.

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες