ΩΡΟΛΟΓΙΟ     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΟΜΕΑ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Από σχολ. έτος 2015-16 )

               Ειδικότητα   Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

     Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2.

Μηχανική ? Αντοχή Υλικών

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ +6Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

     Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Μηχανών

3Θ

2.

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

3Θ+5Ε

3.

Ανελκυστήρες ? Ανυψωτικές Μηχανές

4.

Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές

2Θ+6Ε

5.

Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης ? Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες