ΕΠΑΛ   ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η   Επιτροπή  διεξαγωγής  του μειοδοτικού  διαγωνισμού για την ανάθεση  της  5ήμερης εκδρομής  στην  Θεσσαλονίκη   στις 11-4-2016  και η  οποία συνεδρίασε   στις  11-03-2016 ανακοινώνει το  αποτέλεσμα :

   Κατέθεσαν προσφορές  τα  παρακάτω  τουριστικά  γραφεία :

  1. ConneCtion Travel (Καραγιαννούδης)   με  ποσό προσφοράς       5355,00   ευρώ
  2. "ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΟΥΡΣ" Α.Ε                       με  ποσό προσφοράς       6165,00   ευρώ
  3. KOUTSOPOULOS TOURS                    με  ποσό προσφοράς       6570,00   ευρώ
  4. Ευστάθιος Λιακόπουλος                     με  ποσό προσφοράς       6660,00   ευρώ

   Κατόπιν  των  ανωτέρω και  μετά  από εξέταση των προσφορών και των  συνημμένων εγγράφων  η  ανάθεση  της  εκδρομής  γίνεται στο γραφείο  ConneCtion Travel .

           Για  την  επιτροπή    ο  Δντης  Τσόπελας Ιωάννης.